Basket

Basket

0

Your cart is empty

فرومنگنز

CategorySteel
  • کشور تولید کنندهایران
  • شرکت تامین کنندهآترین فرازان آوین
  • موارد استفادهصنایع فولاد
  • زمان تحویلبر حسب درخواست
  • میزان سفارشتن
1 Qty
To get update prices call us.
Do you have any question ?  Call UsTell : +9821-88176126
  1. Properties
  2. Specifications
  3. Applications
  4. Packaging and storage

ترکیب اکسید آهن و اکسید منگنز در مجاورت کربن زغال سنگ یا کک در کوره های قوس الکتریکی ذوب شده و ماده فرومنگنز تولید که یکی از ماده های اصلی اکسیژن زدایی و گوگرد زدایی در بخش فولاد مورد استفاده قرار می گیرد . فرومنگنز به صورت کلوخه بدون بو است و عموما با سطح فلزی نقره ای شکل همراه است و به طور کلی به صورت دانه بندی استاندارد مورد استفاده قرار می گیرد.

20 - 80mm با حداکثر 10% دانه های ریز تر و 10% دانه های بزرگتر

10 - 50mm با حداکثر 10% دانه های ریز تر و 10% دانه های بزرگتر

3 - 25mm با حداکثر 5% دانه های ریز تر و 10% دانه های بزرگتر